Tarcza Antykryzysowa
PEREGRINE dla firm

Tarcza Antykryzysowa PEREGRINE
dla firm koncentruje się na:

 1. Wstrzymaniu dalszego narastania w zadłużaniu się firmy
 2. Uzyskaniu karencji w spłacie powstałego długu nawet na do 36 miesięcy
 3. Uzyskaniu częściowej redukcji powstałego zadłużenia
 4. Rozłożeniu pozostałego do spłaty zadłużenia nawet na 60 miesięcy
 5. Częściowej, a nawet całkowitej redukcji kosztów odsetek od długu
 6. Pomocy w pozyskaniu finansowania pomostowego, inwestycyjnego, kapitałowego
 7. Pomocy w poprawie płynności finansowej i odzyskaniu zyskowności w czasie kryzysu

Do kogo skierowana jest Akcja:

Akcją „Tarczy Antykryzysowej PEREGRINE” objęci są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy w wyniku aktualnej sytuacji zmuszeni są skonfrontować się z trudnościami finansowymi m.in. w związku z:

 • pogorszeniem się wyników finansowych,
 • rosnącym zadłużeniem mogącym naruszyć warunki uzyskanego wcześniej wsparcia finansowego (np. bankowego),
 • niepewnością co do możliwości spłaty zadłużenia oraz jednoczesnego pokrycia bieżących wydatków,
 • niedopasowaniem strategii biznesowej do obecnej sytuacji,
 • sporem z najważniejszymi (często jedynymi) kontrahentami lub ich niewypłacalnością,
 • spodziewanym negatywnym wynikiem istotnego dla finansów spółki postępowania zabezpieczającego, sądowego, podatkowego lub egzekucyjnego.

W czym możemy Ci pomóc:

 • dokonamy analizy sytuacji finansowej i prawnej,
 • zidentyfikujemy możliwe ryzyka,
 • określimy główne obszary które wymagają restrukturyzacji,
 • zaproponujemy najbardziej optymalny plan działania.

W ramach akcji „Tarczy Antykryzysowej PEREGRINE” nasi doradcy restrukturyzacyjni zapraszają na spotkanie lub konsultacje telefoniczne, podczas których pomogą w zidentyfikowaniu ryzyk prawnych i finansowych oraz określeniu wstępnego planu działań restrukturyzujących problemy finansowe.